DOE Elèv Kont

(...)

ID kont elèv ou ak modpas ou

Pou rekipere ID kont ou ak modpas ou:

 1. Ale nan Sèvis Self Kont Elèv la (https://idm.nycenet.edu/students/confirm-submit.form)

 2. Mete nimewo 9-chif ID elèv ou (OSIS). (Ou ka jwenn nimewo idantite elèv ou sou yon kanè, kat idantite elèv ou, oswa nan kont NYCSA ou.)

 3. Antre anivèsè nesans ou.

 4. Klike sou Kontinye.

 5. Si enfòmasyon ou antre nan matche ak dosye elèv ou a, yo pral parèt non itilizatè ou an.

 6. ID elèv ou a se non itilizatè ou an ki te swiv pa @ nycstudents.net. Pou egzanp, si non itilizatè ou an se JaneD, ID kont elèv ou a se JaneD@nycstudents.net.

 7. Si ou pa deja mete kanpe yon modpas, yo pral mande w yo mete yon sèl moute.

 8. Chwazi yon modpas ke ou sèlman pral konnen.

 9. Re-antre modpas ou.

 10. Klike sou Mizajou Modpas.

(...)

ID kont elèv ou ak modpas ou

Pou rekipere ID kont ou ak modpas ou:

 1. Ale nan Sèvis Self Kont Elèv la (https://idm.nycenet.edu/students/confirm-submit.form)

 2. Mete nimewo 9-chif ID elèv ou (OSIS). (Ou ka jwenn nimewo idantite elèv ou sou yon kanè, kat idantite elèv ou, oswa nan kont NYCSA ou.)

 3. Antre anivèsè nesans ou.

 4. Klike sou Kontinye.

 5. Si enfòmasyon ou antre nan matche ak dosye elèv ou a, yo pral parèt non itilizatè ou an.

 6. ID elèv ou a se non itilizatè ou an ki te swiv pa @ nycstudents.net. Pou egzanp, si non itilizatè ou an se JaneD, ID kont elèv ou a se JaneD@nycstudents.net.

 7. Si ou pa deja mete kanpe yon modpas, yo pral mande w yo mete yon sèl moute.

 8. Chwazi yon modpas ke ou sèlman pral konnen.

 9. Re-antre modpas ou.

 10. Klike sou Mizajou Modpas.