Nou fè efò pou amelyore elèv nou yo atravè eksperyans edikatif tou de nan ak soti nan salklas la. Misyon Lekòl Cynthia Jenkins PS 37Q la se kreye yon plas kote elèv yo santi yo an sekirite pou atake obstak ak akonpli tout objektif yo. Nou ofri yon varyete de opòtinite ede elèv yo dwe vèsyon an pi bon nan tèt yo, pandan y ap pran kèk plezi sou wout la.

Misyon nou an

Thanks for submitting your question, you should be expecting a reply shortly.

Contact Us

The Cynthia Jenkins School PS 37Q always has its doors open. Don’t hesitate to get in touch with any questions.

179-37 137th Ave, Jamaica, NY 11434, USA

(718) 528-5399